پلمپ دفاتر برای هر کسب و کاری جز ضرورات می باشد و طبق ماده ششم قانون تجارتپس از ثبت کسب و کار خود باید آن را دریافت نمایید. داشتن آن باعث می شود تا کارکرد مالی خود را  به صورت مشخص ثبت نمایید. پر نمودن آن توسط حسابدار شما انجام خواهد شد. علت نام گذاری آن هم به این خاطر است که تمامی این دفاتر توسط اداره مالیات پلمپ می شوند و قابل دستکاری نیستند و هیچ شخصی نمی تواند آن را تغییر دهد.

چه مشاغلی در سال 1400 نیاز به دفتر پلمپ دارند و چرا؟

پلمپ دفاتر جز الزامات قانونی است که دارنده هر کسب و کاری باید ان را داشته باشد. این کسب و کار ها عبارتند از:

  • تمامی شرکت ها
  • اشخاص حقیقی
  • صاحبان اصناف
  • موسسه های غیر تجاری
  • و …

توجه داشته باشید برای واحد های صنفی و شرکت هایی که فعالیتی  ندارند نیز این دفتر الزامی است و  عدم دریافت آن سبب جریمه شما خواهد شد. دفتر مالیاتی به صورت پلمپ شده به شما ارائه خواهد شد. دریافت آن الزامی است چرا که در غیر این صورت امکان عرضه اظهار نامه مالیاتی وجود نخواهد داشت. از طرفی شما برای دریافت کارت بازرگانی به عنوان پیش نیاز به این دفتر نیاز خواهید داشت. داشتن این دفتر سبب می شود تا  در آینده با جریمه های سنگین روبه رو نشوید به همین خاطر سعی کنید در زمان به موقع آن ها را پلمپ کنید. شما برای دریافت کد اقتصادی نیز به این دفاتر نیاز خواهید داشت.  پر کردن این دفتر باعث می شود تا شما ادعا کنید که فعالیتی صریح و شفاف و به دور از هر گونه تخلف داشته باشید.

انواع دفاتر مالیاتی کدامند؟

دفاتر مالیاتی در دو نوع موجود می باشند:

  • دفتر روزنامه
  • دفتر کل

نحوه پر نمودن این دفتر به این صورت می باشد که کلیه جزئیات معامله های روزانه به ترتیب در دفتر روزنامه و صورت کلی معماله هایی که در طول هفته انجام می شود در دفتر کل نوشته خواهد شد. شما میتوانید با در نظر داشتن نیاز خود این دفاتر را به صورت 50 برگ، 100 برگ و حتی 200 برگ تهیه نمایید. بهتر است در همان ابتدا دفتری با رگ های زیاد تهیه کنید تا بعد ها نیاز به خرید نمونه جدی دیگری نباشدتا متحمل هزینه دوباره نشوید.

پلمپ دفاتر چگونه انجام می شود؟

شما باید درخواست آن را به اداره ثبت شرکت ها عرضه نمایید تا توسط اداره مالیات پلمپ آن انجام شود. این درخواست توسط اداره ثبت به مالیات منتقل خواهد شد و توسط پست به ادرس شما ارسال خواهد شد. اخرین مهلتی که برای دفاتر سال جاری دارید، باید قبل از پایان آن سال انجام شود. همچنین قبل از پایان سال باید دفاتر خود را برای پلمپ شدن ارائه دهید. شما نمی توانید برای سال های گذشته درخواست داشته باشید.