درمجموع فعالیت هایی که توسط یک بنیاد انجام می شود و یا مجموع معاملات و خریدوفروش ها، نیاز به پشتوانه ای قوی و غیرقابل انکار دارد. اعتباری که جواب خود را پس داده باشد، در هر قالبی که باشد برای همه اطمینانی خاطر خواهد بود. ایزو  (International Organizasion for estandardization) یا (ISO) بزرگ ترین سازمان غیردولتی استاندارد جهانی در همه ی زمینه ها از قبیل کیفیت کالا، کیفیت شرایط کار، تکنولوژی، فناوری، پزشکی و آزمایشگاهی، شرایط اجتماعی و پروتکل های بازدارنده شان و… هست. این سازمان دربرگیرنده ی سازمان های استاندارد اصلی و ملی هر کشوری هست. تاکنون غالب به 160 کشور استانداردهای ملی خود را به زیرگروهی این مجموعه ی بزرگ و بی رقیب درآورده اند. سازمان استاندارد جهانی (ISO) یک سازمان سوئیسی به مرکزیت نروژ است که به وسیله ی تیمی از ناظران و مدیران بر پروتکل های استانداردسازی در هر زمینه نظارت می کنند. سازمان استاندارد جهانی I SO گواهی های 9001،2000،14000،45000 و … را دارا هست. در بین استانداردهای جهانی سازمان ISO، استانداردی با مشخصه ی ایزو 45001 به چشم می خورد که در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

گواهینامه استاندارد ISO 45001

گواهینامه استاندارد ISO 45001

 

گواهینامه استاندارد ISO 45001

نوعی از استاندارد جهانی برپاي ایمنی و سلامت نیروی کار و بهبود کیفیت با مشخصه ی 18001 وجود دارد که با تغییرات اعمال شده بر آن به صورت استاندارد ISO 45001 درآمدهاست. فی الواقع استاندارد ISO 45001 جايگزين استاندارد ISO 18001 هست. سازمان استاندارد جهانی IOS با طراحی معیارهای بروزتر در جهت افزایش کیفیت و بهبود کار منجر به ایجاد I SO45001 شد.

تاریخچه گواهی ISO45001

تاریخچه ی استاندارد ISO 45001 برای نخستین بار در اواخر سال 2013 به عنوان جایگزین ISO18001 مطرح شد. پس ازآن تا سال 2015 پیش نویس اولیه ی آن موردبررسی و تغییرات مدیران گروه استاندارد ISO درآمد و درنهایت پیش نویس نهایی تا سال 2017 مورد ارزیابی قرار گرفت. درنهایت این استاندارد در قالب استاندارد ایمنی و سلامت نیروی کار در سال 2018 به تائید درآمد.

کاربرد گواهی استاندارد ISO 45001

اکثر مشاغل جهان دارای شرایط کاری سخت یا نسبتاً سختی می باشند. در این مابین سالانه با جراحت و مرگ ومیر بسیاری زیاد نیروهای کار روبرو هستیم. این شرايط نه تنها خسارات جانی زیادی را به عمل می آورد، بلکه کیفیت و کمیت تولیدات را در بلند تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. معیارها و اساس های موجود در استاندارد جهانی IOS45001 طوری پایه ریزی شده است که نهایت اطمینان کارکنان و افراد را در جراحات، سوانح مرگ آفرین در حد زیادی جلوگیری کند و کیفیت تولید را بهبود بخشد. اگر تا به امروز از استانداردهای دیگر و یا نمونه ی استاندارد I SO18001 استفاده می کردید اکنون زمان آن رسیده است سطح ایمنی و کیفیت سلامت را به استاندارد جهانی IOS45001 ارتقا دهید تا عملکرد و ایمنی نیروهای خود را بهبود بخشيد.

تفاوت های دو گواهی ISO45001 و OHSAS18001

اصلی ترین تفاوت این دودسته این است که ایزو 45001 بر پایه ی ارتباط سازمان موردنظر و محل کسب وکار هست اما ایزو 18001 بیشتر ناظر بر خطرات احتمالی قابل وقوع و مدیریت آن ها هست.

لازم به ذکر است ایزو 18001 شرایط ریسکی را موردبررسی قرار می دهد. این در صورتی است که ایزو 45001 علاوه بر شرایط ریسک، شرایط مطلوب را نیز سنجش می کند. هم چین در ایزو 45001 برخلاف ایزو 18001 که ثابت است، توانایی مانور و تغییر متناسب با شرایط کاری جدید وجود دارد.

منافع دریافت گواهی استاندارد ISO 45001

منافع دریافت گواهی استاندارد ISO 45001

منافع دریافت گواهی استاندارد ISO 45001

_ مهم ترین عملکرد اخذ این گواهی کاهش مرگ ومیر و سوانح ناشی از گاز هست. با رعایت پایه ها و پروتکل ها منطبق بر این استاندارد کمترین خسارات جانی و مالی متحمل می شود.

_در صورت عملکرد درست و ایمن با استانداردهای جهانی IOS45001 اطمینان خاطر و اعتماد در مشتریان طرف قرارداد به عمل می آید.

_رعایت این استاندارها بالغ بر همه چیز، بر معیارهای قانونی و الزامات موردتوجه ناظران دولتی مؤثر است. داشتن این گواهی خود اعتبار کافی در همه ی زمینه های نظارتی را فراهم می کند.

_با بهبود عملکرد کیفیت و سلامت نیروی کار، مسائل مالی کلیه کارکنان و مالکان و سایر عوامل مرتبط را بهبود می دهد. درنتیجه با جلوگیری از هر اتفاق غیرمترقبه از هزینه های اضافی را در حد امکان کم می کند.

گواهی استاندار ISO 45001 برای چه کسانی کاربردی است؟

کلیه شرکت ها و سازمان هایی که نیروی کار درگیر با حوادث دارند و احتمال خسارات وارده بر جان و مال نیروها وجود دارد لازم به رعایت و اخذ استاندارد ISO45001 هستند.

گواهی استاندار ISO 45001 برای چه کسانی کاربردی است؟

گواهی استاندار ISO 45001 برای چه کسانی کاربردی است؟

کشورهای صادرکننده ی مجوز ISO45001

در بین کشورهای نام آشنای صادرکننده ی مجوز ISO 45001، کشورهای کانادا، انگلستان، ایتالیا، سوئیس و کشور خودمان ایران به چشم می خورد.

هزینه صدور گواهی ISO 45001

گواهی های ایزو درمجموع در دودسته بااعتبارات متفاوت قرار می گیرند. دسته ای از مجوزهای ISO بااعتبار IAF دریافت می شوند. دسته ی دوم فاقد اعتبار IAF می باشند. اگر قصد دریافت مجوز ISO45001 را بااعتبار I AF دارید می توانید از مزایا و اعتبار مجوزهای در سطح جهانی استفاده کنید. ازآنجایی که اعتبار IAF تحت تأییدیه بین الملل هست، مسلماً گرفتن ISO45001 بر این اعتبار هزینه ی بیشتری را در پی خواهد داشت. در مقابل دسته ای از مجوز ISO 45001 وجود دارد که از IAF تبعیت نمی کند. این مجوز شاید بتواند در سطح کشوری از اعتباری برخوردار باشد، اما در سطح جهانی از اعتبار ساقط است. اگرچه نرخ بازار با توجه به تورم آن چنان مشخص نیست اما در کل می توان گفت برای دریافت مجوز ISO45001 نیاز به هزینه ی ۱/۵ تا ۳ میلیون تومان هست. لازم به ذکر است مراکز اخذ مجوز ISO زیادی در کشور ما وجود دارد. شما می توانید با مراجعه به مرکز معتبر مجوز ISO45001 خود را با هزینه ی مناسب تر دریافت کنید.

کشورهای صادرکننده ی مجوز ISO45001

کشورهای صادرکننده ی مجوز ISO45001

کلام آخر

درگذشته اهمیت چندانی به نیروی کار و شرایط سخت و مشقت بار اکثر شاغل داده نمی شد، بسیاری از نیروها در حین فعالیت و بنا به نیاز زندگی خسارات جانی و مالی زیادی می دیدند. امروزه شرایط عوض شده است. بهبود کیفیت تولیدات در قبال سلامت نیروها هست. سود و منفعت همه حائز اهمیت است. دریافت گواهی استاندارد ایمنی و سلامت نیروی کار و بهبود شرایط آن ISO45001 علاوه بر بهبود عملکرد و تولیدات هر شرکت، کارخانه و سازمانی باعث اطمینان بخشی به نیروهای درگیر و مشتریان آن تولید می شود. همه ی گروه ها و کارخانه ها می توانند با پر کردن برگه دریافت گواهی استاندارد ایمنی و سلامت کارکنان ISO45001 در عملکرد و کیفیت کار خود تغییر مثبت ایجاد کنند. برای دریافت تمامی گواهینامه های ایزو به صورت کاملا تضمینی و فوری با مجموعه ما در تماس باشید.