شرکت های تضامنی

شرکت تضامنی از دسته شرکت‌های تجاری است که با اسم خاصی برای امور تجاری بین حداقل دو شریک تشکیل می‌شود و از مهم‌ترین شرکت‌های تجاری است، اصولا در این نوع شرکت‌ها اسم یکی از فراد نوشته و از عباراتی مثل “و شرکا” یا برادران استفاده می‌شود، اما اگر تعداد شرکا کم باشد معمولا اسامی تمام افراد را ثبت می‌کنند.

 

شرکت نامه اهمیت زیادی در این شرکت دارد چون تمام حقوق، وظایف و تعهدات در آن ثبت شده است و به واسطه آن شرکت به ثبت می‌رسد. البته شرکت‌های تضامنی عمر محدودی دارند، اگرچه در شرکت نامه مدت آن تنظیم می‌شود اما اصولا چون برای هدف خاصی تنظیم می‌شوند بعد از پایان پروژه شرکت را منحل می‌کنند یا به واسطه در خواست شرکا شرکت را متوقف می‌کنند.

 

این نوع شرکت‌ها چون نمایندگی متقابل دارند به نمایندگی از بقیه می‌توانند قرارداد تنظیم کنند و دیگر ویژگی شرکت این است که هرکدام از شرکا  صرف نظر از سهم اولیه  موظف به پرداخت بدهی‌های شرکت هستند، تعداد شرکا محدود است و چون اکثرا شناخت کافی از یکدیگر دارند بسیار ساده‌تر از شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شود.

 

فعالیت شرکا محدود است و فعالیت در شرکت یا تجارتی را بدون نظر شرکا انجام دهد حتی اگر تمایل به فعالیت در شرکت دیگری باشد، درمورد نحوه تقسیم سود و زیان در این شرکت باید گفت که اگر کسی فعالیت بیشتر یا  سهم بیشتری داشته باشد سود و پاداش دریافت می‌کند، معمولا نحوه تقسیم سود بین شرکا طبق معیار خاصی که خودشان تصمیم می‌گیرند انجام و ثبت می‌شود.