وجود این کارت سبب می شود تا بتوانید به راحتی کالاهای خود را از مرزهای کشور جا به جا نمایید. قطعا به اهمیت آن پی برده اید و واضح است که به هر شخصی این کارت عرضه نمی شود. شما برای اخذ کارت بازرگانی باید یک سری شرایط را دارا باشید که البته چندان سخت هم نیست. این شرایط عبارتند از:

  • سن شما باید بیشتر از 21 سال باشد.
  • باید حداقل سه سال سابقه کار در حوزه تجارت داشته باشید البته این سابقه کار میتواند در تولیدی هم باشد البته به شرط اینکه توسط دو نفر از افراد دیگری که کارت بازرگانی دارند تایید شود. داشتن مجوز تولید نیز از وزارت خانه هیا تولیدی کشور نیز کفایت می کند.
  • آقایان باید کارت پایان خدمت و یا معافیت سربازی داشته باشند.
  • در یکی از شعب های بانکی باید یک حساب جاری داشته باشید.
  • باید یک محل مناسب متناسب با فعالیت خود داشته باشید. فرقی نمی کند این محل ملکی باشد یا استیجاری.
  • نباید محکوکیت وثر کیفری داشته باشید.
  • عدم سابقه ورشکستگی
  • هیچ رابطه استخدامی با سازمان ها و دستگاه های دولتی نباید داشته باشید.

انواع کارت بارزگانی

کارت بازرگانی انواع مختلفی دارد که هر یک از ان ها آزادی عمل مشخص و از پیش تعریف شده ای را برایتان به عمل می آورد. انواع این کارت عبارتند از:

کارت بازرگانی تجاری: این کارت به شما برای انجام کارهای تجاری و واردات و صادرات الزامی است. با استفاده زا ان میتوانید از مناطق آزاد کالای خود را ترخیص نمایید و کالاهای مجاز را نیز صادر کنید.

کارت بازرگانی خدماتی: این کار برای افراد حقوقی که دارنده مجوز در حوزه فعالیت خدماتی هستند عرضه می شود. دارندگان این کارت در حوزه فعالیت خود میتوانند محصول وارد کشور کنند.

کارت بازرگانی صنعتی و تولیدی: این کارت برای افراد حقوقی که مجوز سرمایه گذااری دارند و همچنین در حوزه تولیدی فعالیت دارند عرضه می شود. صاحبان این کارت میتوانند تجهیزات خود را بریا تولید محصول وارد کنند و در نهایت تولیدات خود را صادر نمایند.

کارت بازرگانی موردی: این کارت برای افرادی حقیقی و یا حقوقی که تنها برای یک بار می خواهند محصول خود را ترخیص و یا صادر کنند صادر می شود.